Skogsbyn

I Skogsbyn planerar vi för en ny typ av bostadsform i Svärdsklova – sommarboendet i radhusformat eller lodgeboendet som vi kallar det för. 

Status: Detaljplaneprocess
Hustyp: Radhus
Tomter: Ej fastställt

Boende på en mindre yta med loft som tillåter möjligheten till uthyrning när det inte nyttjas. Både bra för miljön och den personliga ekonomin. 

Skogsbyn tänks uppföras i bostadsrättsform och vänder sig mot barnfamiljer och de yngre som önskar komma ut från stadens puls och uppleva naturen ihop med skärgården.  

Trots den mindre boendeytan är avsikten att kunna leva stort genom välplanerade lodger och möjligheten till naturen runt knuten.

Detaljplanen tros vinna laga kraft 2022 och första försäljning planeras preliminärt till 2023.

För ytterligare information, besök Nyköping kommuns hemsida

home-bg-07