Anslutning till kommunalt VA

Under våren 2022 kommer Svärdsklova anslutas till det kommunala VA-systemet, vilket bidrar till att inte bara naturtomten, utan även huset blir mera underhållsfritt så att du bara kan slappna av i denna fantastiska miljö.