Kontaktpersoner

Intresserade att skapa ett eget skärgårdsparadis?
Kontakta Mats Axner på SkandiaMäklarna så berättar han mer.

PS Svärdsklova 2:2 Fastighets AB

Kalle Borgström
070-820 60 03
kalle@frnkla.se

Restaurang Svärdsklova

Sahand Sepehrazar
0155-211700
sasse@restaurang.at

SkandiaMäklarna Nyköping

Mats Axner
070-772 77 21
mats.axner@skandiamaklarna.se

Svärdsklova Padel

Hemsida
070-653 99 00
info@svardsklovapadel.se

Kajakuthyrning

Hemsida
076-911 13 44
info@thegreentrails.com