Destinationen

Genomtänkt Destinationsarbete

Genom sin historia har Svärdsklova länge varit en plats att trivas på. Sedan PS Svärdsklova förvärvade området 2018 har visionen formulerats och inriktningen definierats.

I Svärdsklova ska man kunna bo permanent eller säsongsvis med matupplevelser utöver det vanliga och där friluftslivet finns tillgängligt året runt”

Fokus har varit att skapa en balanserad utveckling där själen av natur och skärgård vårdas.

Genom generationer har Svärdsklova varit ett mål för avkoppling, ro och vila. I detaljplanen som antogs 2007 har Nyköpings kommun fördjupat möjligheten att utveckla området ytterligare. Tack vare ett gediget arbete och bra samarbete tillsammans med kommunen så vann ytterligare ett område laga kraft 2022. Här finns utrymme för ännu fler att förverkliga skärgårdsdrömmen. 

Näst på tur är att utveckla områdets friluftserbjudande. Att vakna på morgonen, packa väskan för en tur, gå förbi restaurangen för att hämta upp frukostpaketet och hoppa in i kajaken för en tur på havet, på cykeln för en tur i skogen eller kanske spela lite padel. 

261a3708-kopia
ales-krivec-vvuuyalbhmk-unsplash

Bo permanent – Bo säsongsvis

Att kunna bo permanent eller säsongsvis i Svärdsklova har varit en viktigt målsättning från början.

Förutsättning för att möjliggöra Svärdsklovas vision har varit att utveckla områdets infrastruktur. Rusta upp befintliga vägar, säkra tillförseln av el, förse området med fiber, bygga nytt VA-system inom området samt säkra upp VA-kapaciteten genom att förhandla fram kommunalt VA.

Inom visionen finns liv och rörelse, oavsett tid på året. Genom att tillskapa belysning har frihetsmöjligheterna ökat och vi bjuds in till att spendera mer tid utomhus. Den bakomliggande tanken är att både människor och djur ska trivas i en balanserad miljö där själen av natur och skärgård vårdas. 

Svärdsklovas Historia

1938 var året då svenskarna för första gången fick två veckors obligatorisk semesterledighet. Samma år såldes Svärdsklova till företaget Asea med ambitionen om att skapa ett semesterparadis för sina anställda.

De hade blivit helt hänförda av Svärdsklovas natur och ansåg det vara unikt i sitt slag med kombinationen av klippor, tallar och öppna ängar. En genuin skärgårdsmiljö, med direkt landförbindelse var eftertraktat redan då.

77 år av sommarminnen och åren som följer fortsatte man uppföra ett flertal skärgårdsstugor i olika storlekar för att tillgodose sina duktiga arbetares semesterbehov. 

De byggdes i dåtida modern stil, målades i svart färg med vita knutar och placerades på de absolut bästa lägena i området. Sedan dess har man fortsatt att förknippa Svärdsklova med ledighet, lugn och rörelse. 

En semesterby där fiske, sol och segling skapat många sommarminnen för både barn och vuxna genom generationer.

261a3734

En semesterby där fiske, sol och segling skapat många sommarminnen för både barn och vuxna genom generationer.