Skogsbyn

I Skogsbyn planerar vi för en ny typ av bostadsform i Svärdsklova.

Status: Detaljplaneprocess
Hustyp: Radhus
Tomter: Ej fastställt

I planerna finns här boende på en mindre yta med loft. Ett boende som med fördel kan hyras ut när det inte nyttjas är både bra för miljön och den personliga ekonomin. 

Skogsbyn är tänkt att uppföras i bostadsrättsform och göra det enkelt att komma ifrån stadens puls samt uppleva naturen ihop med skärgården.  

Trots den mindre boendeytan är avsikten att kunna leva stort genom välplanerade bostäder och möjligheten till naturen runt knuten.

Detaljplanen tros vinna laga kraft 2022 och första försäljning planeras preliminärt till 2023.

För ytterligare information, besök Nyköping kommuns hemsida

home-bg-07